Allmäna villkor


 

 


Allmäna villkor för utbildning hos Dogaccess

All träning är individanpassad för både hund och förare!

 

Betalning via Swish

För att garanteras plats ska kursavgiften vara Dogaccess tillhanda senast innan kursstart.

Under 18 år

Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss.

Ångerrätt
Vi tillämpar ingen ångerrätt för utbildningar eller föreläsningar enligt 2 kap. 11 § distansavtalslagen.

Kan sjukdom styrkas med veterinär- eller läkarintyg betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen.

Ansvar
All träning sker på egen risk och med strikt hundägaransvar. (Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, lag 2007:1150).

Dogaccess eller deras instruktörer tar inget ekonomiskt ansvar vid hund- eller personskada. Därför är det viktigt att se över sin hund- och ansvarsförsäkring.

Övrigt
En anmälan till utbildning, föreläsning eller annan aktivitet innebär även att du har godkänt de allmäna villkoren.

Dogaccess förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning eller annan aktivitet på grund av för få anmälda deltagare, eller på grund av anledning som Dogaccess ej råder över. Vid dessa fall återbetalas kursavgiften.Recensera produkt